Skip to main content

Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

Zakup nieruchomości to doskonała lokata kapitału. W zależności od potrzeb i strategii inwestycyjnej lokatą może być kupno nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, lecz również kupno w celu osiągnięcia dodatkowych korzyści.

W obu przypadkach podejmujemy bardziej lub mniej świadomie decyzję inwestycyjną. W pierwszym przypadku będzie to przede wszystkim zaspokajanie swojego komfortu mieszkaniowego, przy czym cena rynkowa nieruchomości ulegać będzie zmianie wraz z zmianami gospodarczymi, zaś w drugim przypadku obok zmian gospodarczych uzyskujemy dodatkowe profity choćby np.; z wynajmu nieruchomości.

Decyzja kupna nieruchomości na cele zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych jest dość prosta, gdyż najczęściej wiemy jakie są nasze potrzeby i pragnienia z tym związane. Istotne wówczas kryteria naszego wyboru mają przede wszystkim zaspokoić naszą wygodę.

Jednak podejmując decyzje o inwestowaniu w nieruchomości np.; w celach wynajmu, powinniśmy określić kilka istotnych kryteriów, które pozwolą na ułożenie własnego planu inwestycyjnego.

Mimo, że wiele osób decydując się na zakup pierwszej nieruchomości np.; mieszkaniowej w celach inwestycyjnych nie wybiega dalej z myślami niż na tym jednym jedynym zakupie, to z doświadczenia wiemy, że dobrze ułożony plan inwestycyjny, pozwala w bezpieczny sposób zbudować  w dość krótkim czasie zdywersyfikowany portfel własnych nieruchomości.

Dobry plan to dobra inwestycja, dobra inwestycja to właściwe zarządzanie, właściwe zarządzanie to TIGER Real Estate Investments.

Razem z nami postawisz swoje inwestycje na nogi…

W tym celu do Państwa dyspozycji pozostają Project Partnerzy, którzy będą koordynować działania związane z zarządzaniem planami inwestycyjnymi, portfelem inwestycyjnym, nieruchomościami.

Dane w trakcie uzupełniania
TIGER Real Estate Investments
Top garaż
Dane w trakcie uzupełniania
TIGER Real Estate Investments
Aranżacja
Dane w trakcie uzupełniania
TIGER Real Estate Investments
Prawo
Dane w uzupełnieniu
TIGER Real Estate Investments
Ubezpieczenie
Dane w trakcie uzupełniania
TIGER Real Estate Investments
Finansowanie
Zapraszamy wkrótce.
Dane są uzupełniane.
TIGER Real Estate Investments
Zarządzanie

FIRMY

TIGER-REI
690 909 709
Masz pytania? Zainteresowany?

Administratorem Twoich danych osobowych jest TIGER-REI więcejAdministratorem danych osobowych jest TIGER Real Estate Investments z siedzibą w Warszawie 01-378, przy ul. Połczyńskiej 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu realizacji zamówienia, przedstawienia oferty, przyjęcia oferty. Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie prawa oraz regulaminu. Masz nieograniczony dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz pamiętaj że niezbędne do realizacji zadań.

Chcę otrzymać linki do podobnych ofert
Wyrażam zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej, przez TIGER Real Estate Investments Norbert Froń poprzez nawiązywanie kontaktu telefonicznego w celach marketingowych i handlowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TIGER Real Estate Investments Norbert Froń informacji handlowej w drodze korespondencji e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zostałem/Zostałam poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz wyrażenia w/w zgód oraz prawie odwołania ich w każdym czasie, jak również prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania, usuwania, a także uzupełniania.