Skip to main content

Inwestowanie bez wkładu własnego / finansowego

Inwestowanie bez wkładu własnego / finansowego

Program Partnerski „Inwestowanie bez wkładu własnego / finansowego”, w myśl „Misji i Wizji” firmy,  skierowany jest do  tych z Państwa, którzy biorą udział w transakcjach na rynku nieruchomości, a także korzystają ze wsparcia przy obsłudze transakcji.

Poniżej przedstawiamy w kilku krokach  schemat inwestowania.

Poszukujesz lub Posiadasz Nieruchomość

Jeśli chcesz Sprzedać lub Kupić, Wynająć lub Nająć Nieruchomość

Skorzystaj z Naszego Wsparcia

Zgłoś nieruchomość lub zgłoś swoje zainteresowanie, przedstaw nam kilka szczegółów, w tym oczekiwanej ceny oraz terminu transakcji

Jesteś Partnerem TIGER Real Estate Investments

Zrealizowaliśmy dla Ciebie transakcję w związku z poszukiwaną lub posiadaną nieruchomością, uzyskaliśmy wynagrodzenie prowizyjne, zainwestujemy wspólnie to wynagrodzenie

Wspólny Kapitał

Uzyskan wynagrodzenie jest naszym wspólnym kapitałem, który zainwestujemy w nieruchomości

Inwestkowanie w Nieruchomości

Analizując potrzeby rynku oraz wychodząc im naprzeciw, minimalizując ryzyko oraz szacując przyszłe zyski, podejmujemy prace nad projektem inwestycjnym jaki zostanie wdrożony do realizacji

Wygenerowany Zysk

Zrealizowaliśmy projekt inwestycyjny, dokonujemy rozliczenia i zwrotu zainwestowanego kapitału oraz wygenerowanego zysku

Twoje Dobra

Wartością pieniądza jest jego "siła nabywcza", podejmij decyzję, czy środki przeznaczyć na ""dobra", czy zwiększyć ich "siłę nabywczą" poprzez ponowne ich zainwestowanie i wspólny rozwój powiększając kapitał"

TIGER-REI
690 909 709
Masz pytania? Zainteresowany?

Administratorem Twoich danych osobowych jest TIGER-REI więcejAdministratorem danych osobowych jest TIGER Real Estate Investments z siedzibą w Warszawie 01-378, przy ul. Połczyńskiej 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu realizacji zamówienia, przedstawienia oferty, przyjęcia oferty. Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie prawa oraz regulaminu. Masz nieograniczony dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz pamiętaj że niezbędne do realizacji zadań.

Chcę otrzymać linki do podobnych ofert
Wyrażam zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej, przez TIGER Real Estate Investments Norbert Froń poprzez nawiązywanie kontaktu telefonicznego w celach marketingowych i handlowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TIGER Real Estate Investments Norbert Froń informacji handlowej w drodze korespondencji e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zostałem/Zostałam poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz wyrażenia w/w zgód oraz prawie odwołania ich w każdym czasie, jak również prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania, usuwania, a także uzupełniania.