Skip to main content

Odsprzedaj Nieruchomość

Odsprzedaj / Skup Nieruchomość

Odsprzedaj / Skup Nieruchomość

Zapraszamy Państwa do zgłoszenia swojej nieruchomości do odsprzedania, którego celem jest realizacja szybkiej transakcji gotówkowej.

Oferta zgłoszona do odsprzedania, zostanie bezpośrednio skierowana do inwestorów, którzy są skłonni dokonać gotówkowego zakupu, w zamian  za stosownie niższą cenę niż wartość rynkowa nieruchomości.

Odsprzedanie nieruchomości, to szansa i oferta dla osób, które znalazły się obecnie w trudnej sytuacji życiowej, a jedynym z niej wyjściem, jest niezwłoczne pozyskanie środków ze sprzedaży nieruchomości.

Niezależnie od tego, czy problemem jest zadłużenie lub spłata kredytu, skomplikowana sytuacja prawna lub służebności, zajęcie komornicze lub groźba bankructwa, czy też wyjazd za granicę, jesteśmy gotowi pomóc Państwu rozwiązać ten problem.

Przed podjęciem przez TIGER-REI czynności związanych z ofertowaniem nieruchomości inwestorom, wykonujemy następujące czynności i ustalenia z odsprzedającym:

- oględziny nieruchomości
- ustalenie ceny rynkowej
- ustalenie poziomu ceny odsprzedażowej
- ustalenie terminu realizacji
- podpisanie umowy i ustalenie formy płatności

Odsprzedaż i skup nieruchomości, to strata czy zysk?

Szanowni Państwo, warto zadać sobie to pytanie i udzielić odpowiedzi, gdyż wybór formy sprzedaży i decyzja z tym związana uzależniona powinna być od Państwa sytuacji życiowej.

Na pewno zyskiem Państwa będzie ominięcie długotrwałych poszukiwań kupujących i realizacja szybkiej transakcji gotówkowej, lecz pozorną stratą Państwa może być niższa wartość odsprzedażowa.

Jednakże proszę zwrócić uwagę, czy wyjście z kryzysowej sytuacji, zrekompensuje Państwu różnicę między ceną rynkową, a odsprzedażową.

Zgłoszenie oferty

Wyrażam zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej, przez TIGER Real Estate Investments Norbert Froń poprzez nawiązywanie kontaktu telefonicznego w celach marketingowych i handlowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TIGER Real Estate Investments Norbert Froń informacji handlowej w drodze korespondencji e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zostałem/Zostałam poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz wyrażenia w/w zgód oraz prawie odwołania ich w każdym czasie, jak również prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania, usuwania, a także uzupełniania.